• tấm nhựa vân gỗ pvc - PW32
    » Đặc điểm kỹ thuật tấm nhựa Plasker phủ film PVC vân gỗ (PW 32) «  ➡ Kích thước tiêu chuẩn: 1,220 x 2,440 mm  ➡ Độ dày : 3 – 5 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 mm  ➡ Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3  ➡ Mã số vân: PW…
  • » Đặc điểm kỹ thuật tấm nhựa Plasker phủ film PVC vân gỗ (PW 21) «  ➡ Kích thước tiêu chuẩn: 1,220 x 2,440 mm  ➡ Độ dày : 3 – 5 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 mm  ➡ Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3  ➡ Mã số vân: PW…