• tấm nhựa vân gỗ pvc - PW73
  » Đặc điểm kỹ thuật tấm nhựa Plasker phủ film PVC vân gỗ (PW 73) « ➡ Kích thước tiêu chuẩn: 1,220 x 2,440 mm ➡ Độ dày : 3 – 5 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 mm ➡ Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3 ➡ Mã số vân: PW…
 • tấm nhựa vân gỗ pvc - PW72G
  » Đặc điểm kỹ thuật tấm nhựa Plasker phủ film PVC vân gỗ (PW 72G) « ➡ Kích thước tiêu chuẩn: 1,220 x 2,440 mm ➡ Độ dày : 3 – 5 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 mm ➡ Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3 ➡ Mã số vân: PW…
 • tấm nhựa vân gỗ pvc - PW32
  » Đặc điểm kỹ thuật tấm nhựa Plasker phủ film PVC vân gỗ (PW 32) «  ➡ Kích thước tiêu chuẩn: 1,220 x 2,440 mm  ➡ Độ dày : 3 – 5 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 mm  ➡ Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3  ➡ Mã số vân: PW…
 • tấm nhựa vân đá pvc - PM72G
  » Đặc điểm kỹ thuật tấm nhựa Plasker phủ film PVC vân đá bóng (PM 72 G) «  ➡ Kích thước tiêu chuẩn: 1,220 x 2,440 mm  ➡ Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm  ➡…
 • tấm nhựa vân gỗ pvc - PW61G
  » Đặc điểm kỹ thuật tấm nhựa Plasker phủ film PVC vân gỗ bóng (PW 61 G) «  ➡ Kích thước tiêu chuẩn: 1,220 x 2,440 mm  ➡ Độ dày : 3 – 5 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 mm  ➡ Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3  ➡…
 • tấm nhựa vân gỗ pvc - PW31
  » Đặc điểm kỹ thuật tấm nhựa Plasker phủ film PVC vân gỗ (PW 31) «  ➡ Kích thước tiêu chuẩn: 1,220 x 2,440 mm  ➡ Độ dày : 3 – 5 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 mm  ➡ Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3  ➡ Mã số vân: PW…